Accions del document

Baix Llobregat

Per admin Darrera modificació 11-04-2007 19:28
El Baix Llobregat és una comarca situada dins la regió metropolitana de Barcelona. És la tercera comarca més poblada de Catalunya. Es compon d’un total de 30 municipis, té una extensió territorial de 486,5 km2, amb una població que, l’any 2004, se situava en 741.024 habitants, i presenta una densitat de població de 1.525 habitants per km2. Aquestes dades fan de la comarca la segona amb més densitat de població, dins del territori català, després del Barcelonès.

La proximitat a la ciutat de Barcelona fa que una part del municipis quedin emmarcats dins de l’àrea metropolitana d’aquesta ciutat, que també s’anomena primera corona (entre els quals hi ha el municipi de Castelldefels), i que la resta quedin dins de la regió metropolitana o segona corona. Es tracta d’una comarca amb un creixement econòmic superior al del conjunt de Catalunya i de la regió metropolitana en els últims anys, que situa el Baix Llobregat al capdavant del creixement comarcal a Catalunya.El Baix Llobregat s’ha caracteritzat en les darreres dècades perquè experimenta una profunda transformació de l’economia i de les principals activitats que es desenvolupen dins dels mercat de treball. Cal contextualitzar aquests canvis dins dels processos que s’han generat als països d’economies capitalistes avançades com a fruit de l’adveniment de l’anomenada societat de la informació i del procés de globalització que s’ha donat en aquests territoris.

El Baix Llobregat, així com Catalunya i Espanya, ha assolit uns nivells d’activitat, ocupació i atur que cada vegada s’acosten més als nivells de la resta de països que formen part de la Unió Europea. Una situació ben diferent a la que es donava a la meitat dels anys vuitanta i a l’inici dels noranta i que ha suposat una transformació important de la situació que va caracteritzar la comarca anys enrere.

Si fins a la dècada dels vuitanta es caracteritzava per ser una comarca majoritàriament industrial, amb uns nivells d’activitat i ocupació molt baixos i un atur força elevat, ara, amb l’arribada del nou segle, les activitats del sector dels serveis són les més importants i la situació que presenta el mercat de treball cada vegada s’acosta més als paràmetres dels països més avançats de la Unió Europea.

Actualment, la comarca del Baix Llobregat està en un moment clau per al seu desenvolupament futur a través de la posada en funcionament d’un conjunt d’actuacions a la zona del delta del riu Llobregat, l’anomenat Pla Delta.La privilegiada situació sociogeogràfica de la zona del delta del Llobregat (situada a la conurbació de Barcelona i la seva àrea metropolitana i a prop de les grans infraestructures de comunicacions) fa que el conjunt d’actuacions previstes en el Pla Delta configurin la gran plataforma logística de referència de l’arc mediterrani. El Pla Delta recull 15 actuacions en infraestructures d’impacte estratègic en 3 àmbits:

Infraestructures econòmiques: ampliació del port de Barcelona, zona d’activitats logístiques i ampliació de l’aeroport
Infraestructures de comunicació: desviament del riu Llobregat i construcció d’accessos viaris
Infraestructures mediambientals: actuacions en l’ordenació del territori i recuperació i regeneració d’espais costaners i fluvials

Les actuacions del Pla Delta suposaran una important generació d’activitat econòmica i ocupació: creació temporal de més de 100.000 llocs de treball i consolidació de més de 37.000 llocs a mitjà i llarg terminis entre tècnics superiors i intermedis i treballadors especialitzats.
© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web