Accions del document

Societat gestora del PMT

Per admin Darrera modificació 28-04-2015 12:15
Constitució
El 18 de gener de 2001 es va constituir la societat gestora PMT, SL, participada majoritàriament per la UPC i en què també són presents el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castelldefels.

Dinamització d’activitats d`R+D
Control tècnic de les obres d’urbanització, infraestructures i equipaments
Supervisió i control de la gestió immobiliària
Gestió dels serveis comuns

Òrgans de govern
D’acord amb els Estatuts de PMT, SL de 21 de gener de 2001, l’administració, la gestió i la representació de la societat corresponen als òrgans de govern i als càrrecs següents:

El Consell d’Administració
El president
El conseller delegat
El secretari

El Consell d’Administració

Membres:

  • President: Doctor Enric Fossas Colet (rector de la UPC)
  • Conseller delegat: Sr. Joan Ramón Rosell Amigó 
  • Consellers:
  • Sra. Olga Lanau Rami (gerenta de la UPC) 
  • Sr. Joan Puigdomènech Franquesa (vicerector comunitat, acció social i sostenibilitat de la UPC)
  • Sra. Lourdes Reig Puig (directora de l’ESAB)
  • Sr. Manuel Reyes López (alcalde de Castelldefels)
  • Sr. Josep Perpinyà i Palau (President del Consell Comarcal del Baix Llobregat)
  • Sr. José Manuel Yúfera Gómez (delegat del rector al Campus del Baix Llobregat de la UPC)

Secretari:

  • Enrique Alcántara Irazoqui

 © PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web