Accions del document

Àmbits del PMT

Per admin Darrera modificació 04-11-2011 11:14
Des del PMT s'impulsen i es potencien la formació, la recerca i la connexió amb empreses d’alt contingut tecnològic.
 

Formació
Al Parc Mediterrani de la Tecnologia s’hi ubica el Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, www.upc.edu).

La UPC va ser creada l’any 1971 a partir de les escoles tècniques ja existents a Barcelona,  Manresa, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. Des de llavors fins ara, la UPC no ha deixat de créixer. La Universitat és avui centre de referència en els àmbits de l’arquitectura, les ciències i la tecnologia tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit internacional.


Actualment, a la UPC, trenta mil estudiants hi cursen els estudis. Ho fan en els 25 centres docents (16 de propis i 9 d’adscrits) de què disposa la Universitat. Els seus titulats i titulades tenen una inserció molt ràpida en el món laboral.


La UPC desenvolupa una tasca important pel que fa a la recerca i la transferència de resultats a la societat. La Universitat té un elevat prestigi internacional i és membre actiu de cinc de les xarxes universitàries de referència (CESAER, CINDA, CLUSTER, TIME i UNITECH).

formacio.jpg


Al Parc Mediterrani de la Tecnologia es desenvolupen els àmbits de formació següents:
Àmbit de les telecomunicacions i de l'aeronàutica
El conjunt d’estudis de l’àmbit de les telecomunicacions i de l’aeronàutica donen suport a un sector socioeconòmic que representa el 10 % del PIB, i constitueixen un dels programes d’R+D més importants d’àmbit europeu, amb un percentatge situat al voltant del 20 % del conjunt dels fons.
Àmbit de l'enginyeria biològica, la biotecnologia i l'enginyeria agroalimentaria
El conjunt d’estudis de l’àmbit de l’enginyeria biològica, la biotecnologia i l’enginyeria agroalimentària dóna suport a un sector clau de l’economia catalana, que representa el 17 % del PIB, per davant de les indústries químiques i de les indústries de materials de transport. La indústria agroalimentària catalana ocupa 77.300 persones i és capdavantera a l’Estat espanyol.

El Parc Mediterrani de la Tecnologia és un nucli clau de la formació, la recerca i la transferència de tecnologia en el sector de les telecomunicacions, l’aeronàutica i els estudis sobre l’espai, així com en el sector de l’enginyeria biològica, la biotecnologia i l’enginyeria agroalimentària, cosa que el configura com a referent en l'àrea de la recerca d’aquests àmbits.

Recerca
La recerca és un eix bàsic de l’activitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia.

  • Es du a terme en els àmbits següents:
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Aeronàutica i espai
Enginyeria biològica
Biotecnologia i enginyeria agroalimentària
Ciències i tecnologies òptiques i fotòniques
Tecnologies de la geoinformació
Tecnologies del medi ambient
Mètodes numèrics en enginyeria

  • Afavoreix la multidisciplinarietat i la cooperació entre:
Departaments universitaris
Instituts i centres de recerca
Empreses
 
  • El PMT, en reunir en un mateix campus les diferents línies i els diferents nivells d’organització de la recerca, permet la generació de sinergies que beneficien tant les institucions ubicades al PMT com el teixit empresarial del territori, en els aspectes següents:
La formació de primer cicle, segon cicle i doctorat
La formació d’especialització i la formació contínua
La transferència tecnològica
El foment i dinamització de la innovació
La creació d’empreses derivades

Connexió amb empreses d'alt contingut tecnològic

  • El Parc Mediterrani de la Tecnologia integra la formació i la recerca amb les funcions següents:
Innovació tecnològica
Transferència de tecnologia
Transferència de capital humà
Promoció d’iniciatives empresarials

  • Al Parc hi conflueixen interessos; empresaris, professors i estudiants se senten integrats en un mateix model:
Les empreses poden conèixer de prop la docència, la recerca i els projectes i productes que s’hi desenvolupen.
Els professors tenen més facilitat per orientar la recerca cap a les demandes de les empreses.
Els estudiants poden fer pràctiques en empreses i els seus projectes de fi de carrera poden estar orientats a problemes reals.

tecnol.jpg

  • El Parc és un catalitzador d’empreses: amb productes i serveis d’alt valor afegit per als objectius següents:
Desenvolupar projectes d’R+D+IT demanats o orientats des de la indústria.
Desenvolupar programes de formació permanent.
Incorporar a les empreses titulats amb un alt nivell de formació en activitats de recerca aplicada i desenvolupament.
Orientar correctament la recerca fonamental que es desenvolupa als diferents departaments de la UPC

  • El Parc genera noves iniciatives:
Empreses derivades que passen un període d’incubació en un centre de creació d’empreses
Ens d‘R+D consorciats amb altres empreses o institucions
Tallers especialitzats en tecnologies específiques d’alt valor afegit
Activitats d’innovació de la UPC
Júnior empreses (associacions formades i gestionades per estudiants, que tenen com a finalitat crear lligams entre la universitat i el món laboral) vinculades als estudis per estimular la relació amb l’entorn empresarial i la participació dels estudiants.© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web