Accions del document

Procediment d'instal·lació

Per admin Darrera modificació 04-11-2011 10:31
Espais de l’edifici RDIT
L'edifici s'ha posat en funcionament el mes de Novembre de l'any 2011

Activitats i especialitzats que s’hi ubicaran
  • La tipologia d’activitats que s’hi preveuen desenvolupar són les següents:
Recerca i desenvolupament
Innovació tecnològica
Prestació de serveis tècnics avançats
Transferència de tecnologia
Transferència de capital humà
Promoció d’iniciatives empresarials

  • No s’hi podran ubicar les entitats que vulguin desenvolupar-hi activitats:
Productives
Comercials
Administratives

  • Es donarà prioritat a les activitats de les especialitats següents:
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Aeronàutica i l’espai
Enginyeria biològica
Biotecnologia i enginyeria agroalimentària
Ciències i tecnologies òptiques i fotòniques
Tecnologies de la geoinformació
Tecnologies del medi ambient
Mètodes numèrics en enginyeria

Criteris de selecció
  • Coherència de la proposta amb les activitats i especialitats descrites
  • Contingut innovador
  • Excel·lència científica i tecnològica
  • Autonomia financera
  • Orientació al mercat, a la creació de noves activitats productives i a l'increment del nivell tecnològic
  • Capacitat per crear nova ocupació qualificada
  • Sinergia i col·laboracions amb els programes de la resta d’entitats del Parc: centres docents, centres de recerca i entitats empresarials© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web