Accions del document

El CTTC publica 7 patents a nivell internacional.

Puja un nivell
Per teresa.san.jose Darrera modificació 06-02-2015 12:43

Un dels objectius principals del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és estimular la innovació tecnològica. Per això, el CTTC està desenvolupant una cartera de patents amb l'objectiu de transferir a la indústria la tecnologia desenvolupada.

 

El CTTC ha publicat a nivell internacional les següents patents:

1.     METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING DIRECTIONS-OF ARRIVAL IN LOW POWER OR LOW SAMPLE SIZE SCENARIOS. (WO 2007/101451 A1).

L'invent desenvolupat presenta un sistema i una metodologia per a estimar les direccions d'arribada d'un o diferents senyals de ràdio o ones acústiques. La solució proposada per al CTTC, permet l'estimació correcta de les direccions d'arribada dels senyals quan la seva potència és baixa. Com a resum, podem dir que el sistema patentat permet millorar la recepció de senyals en condicions adverses i/o deficients. L'autor d'aquesta patent és el Dr. Xavier Mestre, coordinador de l'àrea de comunicacions ràdio del centre.

2.     RESIDUAL CARRIER FREQUENCY OFFSET ESTIMATION AND CORRECTION IN OFDM MULTIANTENNA SYSTEMS. (WO 2008/052573 A1).

Aquesta patent presenta un mètode i sistema per a l'estimació i correcció de les possibles variacions de freqüència en sistemes amb múltiples portadores, OFDM, amb múltiples antenes tant en el transmissor com en el receptor. A manera d'exemple, un dels sistemes que utilitza OFDM és la televisió digital terrestre DVB-T, que és un estàndard de TDT. El mètode emprat aprofita la capacitat de tota la informació continguda en la trama OFDM, i no només el preàmbul. Els autors d'aquesta patent són el Dr. Antonio Pascual, i els investigadors L. Ventura i X. Nieto

3.     METHOD FOR LOGICAL DEPLOYMENT, UNDEPLOYMENT AND MONITORING OF A TARGET IP NETWORK. (WO 2008/046429 A1).

Aquesta patent presenta un mètode per a simplificar el desplegament lògic necessari per a configurar una topologia de xarxa IP. A més, aquest mètode permet la monitorització en temps real dels elements de la xarxa, generant alarmes quan un element (un node, procés en un node, o interfície entre nodes) no funciona correctament. D’altra banda, la invenció proporciona una interfície intuïtiva i senzilla per a la configuració automàtica i reconfiguració de múltiples topologies de xarxa IP. Els autors d'aquesta patent són l’investigador F.Galán i el Dr. R. Muñoz, coordinador de l'àrea de xarxes òptiques del centre.

4.     METHOD AND SYSTEM FOR ROBUSTLY TRANSMITTING THE MINIMUM POWER IN MULTI-USER AND MULTI-ANTENNA COMMUNICATIONS SYSTEMS WITH IMPERFECT CHANNEL KNOWLEDGE. (WO 2008/000284 A1).

Aquesta patent presenta un mètode per transmetre dades d'una estació base als dispositius mòbils connectats, minimitzant la potència emesa i garantint una certa qualitat de servei per a l’usuari. La reducció al mínim de la potència emesa té múltiples avantatges: es disminueix el consum de recursos energètics, hi ha menys radiació electromagnètica en el medi ambient i es redueixen les possibles interferències. Els dissenys anteriors assumeixen que tant el transmissor (en l'estació base) com els receptors d'usuari (terminals mòbils) tenen un coneixement perfecte del canal. Aquesta hipòtesi no és realista en un escenari pràctic, sobretot en comunicacions inalàmbriques, ja què les fluctuacions del canal poden ser ràpides. El disseny presentat en aquesta patent és robust a incerteses en l'estimació de l'estat del canal de comunicacions. Els autors d'aquesta invenció só els doctors M. Payaró, A. Pascual i M. A. Lagunas, director del centre.

5.     METHOD FOR ESTIMATING THE TIME OF ARRIVAL IN ULTRA WIDEBAND SYSTEMS. (WO 2008/034466 A1).

Aquesta patent proporciona un mètode per a l'estimació del temps d'arribada (TOA) de senyals transmesos a través d'un mitjà sense fil, en concret de senyals UWB. El mètode es basa en un estudi de paràmetres en el domini freqüencial. Les solucions anteriors es basen en paràmetres en el domini temporal i fan servir mesures de la propagació de temps realitzada pel senyal quan viatja entre dos punts. Aquest enfocament previ té importants limitacions pràctiques que són resoltes en aquesta invenció. Els autors d'aquesta patent són la Dra. M. Nájar, la Dra. M. Navarro i el Dr. C. Ibars, coordinador de l'àrea de tecnologies d'accés del centre.

6.     METHOD AND SYSTEM FOR MEASURING QUALITY OF NETWORKING NODES. (WO 2008/125146 A1).

Aquesta patent presenta un mètode que permet caracteritzar el comportament real i el rendiment d'un node que d’una xarxa d'accés múltiple, abans del seu desplegament en aquesta xarxa. És a dir, aquesta invenció contribueix a dissenyar i analitzar els desplegaments de xarxa, sent especialment útil per a nodes sense fil en xarxes multisalt. A més, en la patent es defineixen i determinen dos paràmetres de qualitat per a caracteritzar la precisió d'un node en la detecció de senyal en el canal i la seva capacitat per a gestionar un determinat tràfic entrant i sortint de forma concorrent. Així mateix, es proporciona una metodologia sistemàtica per conèixer el valor d'aquests dos paràmetres de qualitat. Els autors d'aquesta patent són Dr. M. Portolés, Dr. A. Krendzel, i Dr. J. Mangues, coordinador de l'àrea de tecnologies IP del centre.

7.     POWER ALLOCATION METHOD IN MULTIANTENNA SYSTEMS UNDER PARTIAL CHANNEL KNOWLEDGE. (WO 2009/000329 A1).

Aquesta patent proposa un mètode d'assignació de la potència mínima necessària per a un equip transmissor multiantena al que es connecten múltiples usuaris. Aquesta potència mínima depèn del nivell de potència dels senyals interferents i dels requisits de qualitat del servei per a l'usuari. El sistema requereix un coneixement parcial del canal, encara que és robust a possibles variacions o incerteses en el comportament d'aquest canal. Els autors d'aquesta patent són la Dra. Ana Pérez i el Dr. Nizar Zorba

Per a més informació sobre el CTTC: www.cttc.cat
© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web